Kontakt

ALD Automotive, popredný poskytovateľ operatívneho lízingu pre osobné a ľahké úžitkové automobily, sídli v Bratislave na Panónskej ceste 47, 851 04. Ako člen silnej finančnej skupiny Société Générale disponuje dvoma regionálnymi pobočkami po Slovenskej republike, ktoré sa nachádzajú v Bratislave a Košiciach.

Sídlo ALD Automotive

ALD Automotive Slovakia s.r.o.
Panónska cesta 47
851 04 Bratislava – Petržalka
Slovakia
sk.dopyt@aldautomotive.com
www.aldautomotive.sk

ALD Call centrum: 
+421 907 754 023

Prevádzková doba:
Pondelok–Piatok 8.00–17.00

Fakturačné údaje:
IČ: 47 977 329, IČ DPH: SK 20 24 166 166
IBAN: SK90 8100 0000 2782 0638 0287
Peňažný ústav:
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Hodžovo nám. 1A
811 06 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 101538/B

Ako sa k nám dostanete?

Panónska cesta 47
Bratislava – Petržalka
851 04
Zobraziť na mape
ald sk